วันเสาร์, เมษายน 05, 2551

๛ In the Midst of Absolutely Any State of Mindอิสรภาพท่ามกลางทุกสภาพจิตใจ...

หากเราเฝ้าตามหาอิสรภาพราวกับว่ามันเป็นสภาวะจิตใจที่ตรงกันข้ามกับการปรุงแต่งทางอารมณ์และความคิดที่แสนจะน่าอึดอัด เส้นทางการฝึกฝนของเราก็ดูจะเป็นการเดินทางที่ทอดยาวไม่มีที่สิ้นสุด นั่นก็คือเราจะต้องรอจนกระทั่งสายกรรมของเราได้ถูกชดใช้ไปจนหมดเสียก่อน

ทว่ายังมีอีกหนทางหนึ่ง เรียกว่า “วิถีแห่งมหามุทรา” นั่นคือ การที่เรานำเอาสภาพจิตใจที่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้ ไม่ว่ามันจะประภัสสรหรือขุ่นมัวเช่นไร มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเฝ้ามองอย่างเปลือยเปล่า ไร้การตัดสิน ลองสังเกตดูว่าจริงๆแล้วมันมีรายละเิีอียดอะไรที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเึึคยคาดคิดไว้บ้าง วิุีถีทางนี้จะแสดงให้เราเห็นถึงอิสรภาพแห่งการรู้แจ้งที่สามารถสัมผัสได้ในทุกขณะท่ามกลางทุกสภาวะจิตใจ ๛

1 Comments:

At 10:20 หลังเที่ยง, Anonymous ไม่ระบุชื่อ said...

ยอมรับ ทำความเข้าใจ และอยู่ท่ามกลางชีวิต

 

แสดงความคิดเห็น

<< Home