วันพฤหัสบดี, มกราคม 04, 2550

๛ Practice and the Lineage



การปฏิบัติในแต่ละวันของเรามีเป้าหมายเพื่อการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสายธารแห่งการตื่นรู้

เพราะชีวิตในโลกสมัยใหม่นั้น เต็มไปด้วยสิ่งบันเทิงยั่วยวน ที่ชวนให้เราหลับใหลอยู่ตลอดเวลา สายธารที่ว่าเป็นหนทางเดียวที่จะเติมพลังแห่งคุณค่าและความหมายให้กับการดำรงอยู่ ท่ามกลางโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง ไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งรอบตัว ๛