วันเสาร์, พฤษภาคม 19, 2550

๛ Having the Gutsการรู้แจ้งหาใช่สิ่งอื่นใดนอกเสียจากการมีความชัดเจนในการมองสรรพสิ่งตามที่เป็นจริง และมีกึ๋นพอที่จะใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางแห่งการรู้แจ้งนั้น ในพุทธศาสนาความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันดีในคุณลักษณะที่ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ของปัญญาและกรุณา อันเปรียบได้กับปีกสองข้างแห่งการรู้แจ้ง ๛