วันอังคาร, ธันวาคม 12, 2549

๛ The Wiles of Ego
ศีลและวินัยจากแง่มุมของการภาวนา หมายถึง "การจริงใจต่อตนเอง" เราต้องรู้จักเฝ้ามองดูตัวเองว่า ในแต่ละวันเรามีความตั้งใจที่จะฝึกฝนสิ่งที่เราเรียนรู้มาอย่างสม่ำเสมอเพียงไร เรามีความแน่วแน่ที่จะทุ่มเทเวลาให้กับตัวเองในเรื่องนี้อย่างไม่มีข้อแม้ หรือการต่อรองหรือไม่

เราต้องเรียนรู้ที่จะเพิกเฉยต่อการขึ้นๆลงๆของจิตในแต่ละวัน เพิกเฉยกับความไม่อดทน ความสับสน เสียงภายนอกที่บอกให้เราวิ่งวุ่นไม่หยุดอยู่นิ่ง หรือความพยายามที่จะรักษาภาพของการเป็นคนที่มีคุณค่าไว้ก็ตามที

เราต้องรู้จักปล่อยวางทุกอย่าง เพื่อการนั่งเฉยๆ เติมเต็มความตั้งใจ โดยไม่ไปมัวพะวงอยู่กับความรู้สึกขึ้นๆลงๆ เราต้องเรียนรู้ที่จะ “บ้า” สักหน่อยถึงจะสามารถทำได้ เพราะอัตตาจะคอยให้ข้อแก้ต่างด้วยหลักตรระกะที่น่าเชื่อถือ เพื่อที่จะชักจูงให้เราหยุดปฏิบัติ หรือ เว้นไปสักวันสองวัน เราต้องบ้าพอที่จะเพิกเฉยต่อกับดักของอัตตาโดยสมบูรณ์ ..นั่นคือหนทางเดียว ๛