วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 19, 2550

๛ Our Body Is Awarenessจากประสบการณ์ที่สัมผัสได้ในการภาวนา จำเป็นที่เราจะต้องตระหนักว่า สภาวะการตื่นรู้นั้นคือร่างกาย และร่างกายก็คือพลังแห่งการตื่นรู้

นี่คือสัจธรรมสูงสุดแห่งการภาวนา เมื่อเราสามารถมองเห็นความจริงข้อนี้ได้อย่างชัดเจน การเดินทางแห่งจิตวิญญาณที่ถูกเก็บไว้ในทุกอณูของร่างกายก็จะค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมา เป็นชีวิตของเรา ชีวิตที่แท้ในทุกขณะ ในวิถีทางที่รื่นรมย์ ตรงไปตรงมา อย่างที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยความพยายามแต่ประการใด ๛