วันจันทร์, มกราคม 26, 2552

๛ เรื่องเสี่ยงการภาวนาเป็นเรื่องของการให้โอกาสกับตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่า เธอปล่อยวางทั้งความคิดที่เยี่ยมและแย่ แล้วคืนกลับสู่ลมหายใจ

การปล่อยโลกที่คุ้นชิน เพื่อเข้าไปดำรงอยู่ในมณฑลแห่งความไม่รู้ของลมหายใจในปัจจุบันขณะ เป็นเรื่องเสี่ยงอย่างแท้จริง แต่ทางเลือกอื่นก็คือ การว่ายวนต่อไปในชีวิตที่กลับไปกลับมา ซึ่งน่าอาเจียนเป็นที่สุด ๛