วันอาทิตย์, มกราคม 14, 2550

๛ Even Slightly Aggressiveบ่อยครั้งที่เราพบกับสภาวะจิตที่ค่อนข้างจะฟุ้ง และเกาะเกี่ยวกับเรื่องราวในหัวได้อย่างง่ายดาย เมื่อนั้นเราจำเป็นจะต้องกลับมาสู่สมถะภาวนา เพิ่มความแน่วแน่มั่นคงให้มากขึ้น เราจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามและความอุตสาหะ แม้มันอาจจะทำให้เรารู้สึกราวกับเสแสร้ง หรือถูกควบคุมอย่างไม่เป็นธรรมชาติไปบ้าง

แน่นอนว่าหากมองในแง่ของเป้าหมายของภาวนา สมถะอาจดูเป็นเทคนิคที่ออกจะก้าวร้าวไปสักหน่อย แต่ในสายคำสอนที่สืบทอดมายาวนานได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า เราจำเป็นที่จะต้องไร้ความเมตตาต่อการ "เวียนว่ายในหัว" ณ จุดนั้นขอให้มองเสียว่านี่คือเทคนิคชั่วคราวที่เรานำมาใช้อย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้จิตเข้าสู่ภาวะที่สงบเยือกเย็น จนเรารู้สึกได้ถึงความอ่อนโยน การผ่อนพัก และการปล่อยวางสู่ความไม่พยายามอันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิต

ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันจะนำมาซึ่งความตั้งใจที่ไม่สั่นคลอนในเทคนิคบางอย่างที่อาจจะดูยากและแข็งเกร็ง ต่อเมื่อเราเข้าใจว่ามันเป็นเพียงเป้าหมายชั่วคราวที่สำคัญในแนวทางของการฝึกฝน มันก็จะช่วยลดความเป็นไปได้ที่เราจะไปยึดติดกับเทคนิคเหล่านั้นจนหลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงของการพักใจในธรรมาสภาวะของจิต ๛

๛ Without Exiting
คุณสามารถมีครอบครัว ใช้ชีวิตในสังคม ทำในสิ่งที่คุณรัก...แต่มีข้อแม้ก็คือ แรงบันดาลใจที่ว่านั้นจะต้องออกมาจากพื้นที่ภายในของความไม่มีตัวตน

ในภาวะอนัตตาที่ว่านั้น เราสามารถพบกับประสบการณ์ และการตอบสนอง แต่ด้วยเหตุที่ว่ามันปราศจากแรงต่อต้านภายใน ที่โดยปรกติแล้วเราพยายามสร้างขึ้นเพื่อขัดขืนและควบคุมความเป็นไปของสรรพสิ่ง ภาวะอันปราศจากตัวตนจึงเปี่ยมไปด้วยพลวัตของพลังสร้างสรรค์อันสมบูรณ์และเป็นอิสระ ที่ผุดบังเกิดขึ้นภายในตามเหตุปัจจัยที่เป็นจริงในแต่ละย่างก้าวของการเดินทางแห่งชีวิต ๛

วันพฤหัสบดี, มกราคม 04, 2550

๛ Practice and the Lineageการปฏิบัติในแต่ละวันของเรามีเป้าหมายเพื่อการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสายธารแห่งการตื่นรู้

เพราะชีวิตในโลกสมัยใหม่นั้น เต็มไปด้วยสิ่งบันเทิงยั่วยวน ที่ชวนให้เราหลับใหลอยู่ตลอดเวลา สายธารที่ว่าเป็นหนทางเดียวที่จะเติมพลังแห่งคุณค่าและความหมายให้กับการดำรงอยู่ ท่ามกลางโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง ไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งรอบตัว ๛